ÜRÜNLER

AQUALINE ALFA SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

1 m3/gün – 30 m3 gün

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu,

iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir.

Aqualine Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır. Müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir